יצירת קשר
וואטסאפ
הפייסבוק שלנו
חדשות רצות
התמקדות? אפשר אחרת.

בכל הקשור לעולם הפנימי של הגוף
כדאי לבוא בצניעות ולהצטייד בהמון סבלנות.

ככל שנרפה וניסוג מכל רצון או כוונה להיחשף לו כך נגלה עד כמה הוא פתוח וגלוי.

אני יודעת שזה מנוגד למה שאנחנו רגילים לחשוב או לאופן שבו אנחנו רגילים לפעול ובכל זאת כשאנחנו מנסים להיכנס לעולם הגוף בכח (ההתמקדות) אנחנו נתקלים בחומה.

והסיבה לכך היא שהתמקדות כרוכה במאמץ ומאמץ הוא כח, והיכן שמופעל כח תמיד יופעל כנגדו כח שווה לו בעוצמתו
וככל שאנחנו מרפים ונסוגים יותר מכל מאמץ רצון או כוונה להיכנס אליו או להיחשף לפנימיותו כך הוא נחשף יותר ויותר.

במצב הזה אנחנו רואים שתמיד היה גלוי ופתוח.
והשאלה שעולה היום היא מה עוד נמצא כאן שאנחנו לא רואים מתוך שאנחנו כל כך מתאמצים.

באהבה עליזה