יצירת קשר
וואטסאפ
הפייסבוק שלנו
חדשות רצות
הכל כבר קרה

העולם הפיסי הוא תוצר נראה לעין של אנרגיה שהתגשמה.

זה אומר שאנחנו רואים עכשיו – את מה שכבר קרה !

ובמלים אחרות אנחנו רואים עכשיו את העבר.

היופי הוא שאנחנו לא רק יכולים לראות את העבר
אנחנו גם יכולים להשפיע על העתיד.

איך?

עי פעולה ע כ ש י ו.

במרחב הדק שבו חי זה שעומד להתגשם.

ולהשפיע כך על הכיוון שהחיים האישיים או הכלליים שלנו ילכו.

אז מה זה יהיה, במה נבחר;

חרות או שעבוד?
חולי או בריאות?
ביחד או לחוד?

זה תלוי רק בנו. לנו העוצמה לשנות.

באהבה עליזה