יצירת קשר
וואטסאפ
הפייסבוק שלנו
חדשות רצות
נהר החיים ונהר הדפוסים

האחד כאן עכשיו כיוונו זרימה והתחדשות.
כדי להישאר במסלולו נדרש ממני לשמור על ערנות.
הסביבה שלו עדינה, המסרים נלחשים בשקט.
כאן אני נדרשת לקשיבות מועצמת.

השני שקוע בעבר, נובע ממנו ונאמן לו.
הגלים כאן שוצפים בקלות והדרמות מקיימות את עצמן בלהיטות המורגלת.
כאן אני נדרשת רק לשתף פעולה ולתת קולי לעדר.
אני יכולה להמשיך לישון בשקט.

שני הנהרות מבקשים את תשומת לבי.
כדי לגלוש על האחד אני צריכה להגיד לא לשני.

למי אתן היום את קולי?
מה אגשים?

עליזה