יצירת קשר
וואטסאפ
הפייסבוק שלנו
חדשות רצות
מבנה תואם ייעוד – זה טבוע בנו!
בעולם הגוף מאוד ברור שהמעיים אינם יכולים לעשות את עבודת הלב והכליות אינן יכולות לבצע את עבודת הריאות. אנחנו מבינים שלכל איבר בגוף ייעוד, ולכל איבר מבנה התואם את ייעודו.
אבל כשאנחנו מגיעים לעולם הנפש שם הבנת החוקיות הטבעית הזו איכשהו נעלמת ואנחנו עשויים לבזבז שנים בחיפוש אחר ייעוד מדומה כשהברור מאליו מונח ממש אל מול עינינו.
החיים המקיימים את הגוף, מוליכים גם את הנפש במסלול הנכון לה להגשמה. הם תמיד נותנים סימנים לכך שאנחנו במקום שיועדנו להיות בו וגם סימנים לכך כשאנחנו לא.
כל אחד יודע לזהות אותם.
נתעלם מהם ונבחר בחיים שיועדו לאנשים אחרים – נפספס את השפע שזומן לנו מלכתחילה ונפגע בבריאות השלם. נלך בעקבותיהם – והאנושות כולה תשגשג.
באהבה עליזה